Dụng cụ kiểm tra

Trạm thử nghiệm Đại Liên
Kiểm tra độ cứng
Kiểm tra độ ồn và độ rung
Máy đo áp suất
Kiểm tra PT 
Trạm thử nghiệm Thẩm Dương
Trạm kiểm tra Thạch Gia Trang
Máy quang phổ
Kiểm tra Tempreature
Phát hiện khuyết tật bằng siêu âm
Máy đo phổ XRF
Máy quét 3D